اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهران
مصاحبه مصطفی دارائی نژاد پیرامون میوه شب یلدا

 مصاحبه مصطفی دارائی نژاد ریاست اتحادیه بارفروشان میوه و تره بایر تهران با شبکه 6 سیما پیرامون میوه شب یلدا

تاریخ : 1400/09/20       ساعت : 10:20