اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهران
مصاحبه حاج مصطفی دارائی نژاد با شبکه افق

 مصاحبه حاج مصطفی دارائی نژاد ریاست اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران با شبکه افق پیرامون قیمت میوه و تره بار و صادرات محصولات کشاورزی

تاریخ : 1400/09/21       ساعت : 12:05