اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهراناطلاعیه مهم اتحادیه


اتحادیه صنف حق العمل کاران میوه و تره بار تهران

قابل توجه همکاران ( حق العمل کاران ) محترم
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند با توجه به ایام پایانی سال تاکید می گردد صدور فاکتور همراه با مهر که شامل( آدرس دقیق و شماره تلفن واحد صنفی صاحب حجره ) بصورت کامل صادر گردد ، ضمن اینکه اگر موردی خلاف موارد فوق مشاهد گردد برابر مقررات اقدام قانونی بعمل می آید .