اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانسقوط قيمت ميوه هاي نوبرانه در بازار


رئيس اتحاديه بارفروشان تهران در وضعيت قيمت ميوه هاي نوبرانه گفت: با توجه به گرماي هوا و فراواني بار، قيمت ميوه هاي نوبرانه مجدد کاهش مي يابد.مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان تهران از کاهش ۳۰ درصدي قيمت گوجه سبز و زردآلو خبرداد و گفت: قيمت کنوني هرکيلو زردآلو نوبرانه کاشان، ساوه و شهريار ۴۰ تا ۸۰ هزارتومان و گوجه سبز ۲۰ تا ۷۰ هزارتومان است.

او با بيان اينکه هندوانه چابهار تمام شده است، افزود: اکنون هندوانه نو اهواز و شيراز بدست آمده به طوريکه قيمت هرکيلو هندوانه با افزايش ۲ تا ۳ هزارتوماني به ۷ تا ۱۰ هزارتومان رسيده است.

دارايي نژاد ادامه داد: اکنون هرکيلو خربزه با نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان، ملون ۷ تا ۱۵ هزارتومان، طالبي ۷ تا ۲۵ هزارتومان و جانا ۱۴ تا ۲۵ هزارتومان در ميدان مرکزي عرضه مي شود.

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: نرخ کنوني هرکيلو خيار ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، پرتقال ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان، سيب ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان، کيوي ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، هلو پيش رس ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان و گيلاس تلخک ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است.

او از کاهش ۱۵ درصدي قيمت موز خبرداد و گفت: نرخ کنوني هرکيلو موز فيليپين ۶۸ هزارتومان، موز اکوادور ۷۰ هزارتومان و موز هندي ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است.

دارايي نژاد درباره آينده بازار ميوه گفت: برآوردها حاکي از آن است که قيمت ميوه هاي نوبرانه به دليل فراواني و گرماي هوا از ۱۰ خرداد افت محسوسي داشته باشد.