اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانفروش آب‌انگور در میوه‌و‌تره‌بار مرکزیِ تهران ممنوع شد‌


اتحادیه صنف حق‌العمل‌کاران میوه‌و‌تره‌بار تهران: بنا‌به دستور دادستانی‌ تهران، همۀ واحدهای صنعتیِ مستقر در میدان میوه‌و‌تره‌بار تهران که اشتغال به تولید و فروش آب‌انگور و تغییر کاربری دارند باید دستگاه‌های آب‌گیری را جمع کنند و به شغل اصلی (حق‌العمل‌کاری میوه‌وتره‌بار) برگردند.اتحادیه صنف حق‌العمل‌کاران میوه‌و‌تره‌بار تهران: بنا‌به دستور دادستانی‌ تهران، همۀ واحدهای صنعتیِ مستقر در میدان میوه‌و‌تره‌بار تهران که اشتغال به تولید و فروش آب‌انگور و تغییر کاربری دارند باید دستگاه‌های آب‌گیری را جمع کنند و به شغل اصلی (حق‌العمل‌کاری میوه‌وتره‌بار) برگردند.
بر اساس این گزارش، در میدان میوه‌و‌تره‌بار مستقر در منطقه آزادگان، دستگاه‌های بزرگ آب‌گیری انگور وجود داشت که خریداران در حجم‌های زیادی نظیر ‌دبه‌های ۱۵ کیلویی با تعداد زیاد، خریداری می‌کردند.