اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتاق اصناف تهران

نوع: خبر

موضوع: دستورالعمل مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص؛ شرایط جدید بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده