اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتحاديه

نوع: خبر

موضوع: اعزام هيئت تجاري