اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اداره ماليات

نوع: خبر

موضوع: نامه استفاده از پيک هاي داراي گواهينامه