اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتاق اصناف تهران

نوع: خبر

موضوع: ظرفيت ايجاد شده مبني بر بخشودگي مالیاتی