اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتاق اصناف ايران

نوع: خبر

موضوع: اعلام وزارت بهداشت جهت اجراء پروتکول بهداشتی