اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهران


نشانی : میدان بزرگ میوه و تره بار تهران ضلع غربی مسجد سید الشهدا(ع) اتحادیه صنف حق العمل کاران (بارفروشان) میوه و تره بار تهران
تلفن ها: 55029268-55029329-55516587-55516642-55516475