اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهران
مصاحبه حاج مصطفی دارائی نژاد با رادیو تهران

 مصاحبه حاج مصطفی دارائی نژاد ریاست اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران با رادیو تهران (برنامه پارک شهر) پیرامون قیمت میوه و تره بار و صادرات محصولات کشاورزی

تاریخ : 1400/09/21       ساعت : 20:31