اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانعوامل خسارت‌زا سالانه 40 درصد غذای تولیدی کشور را نابود می‌کنند


در حالی که سالانه 40 درصد غذای تولیدی در کشور را عواامل خسارت‌زا از بین می‌برند با به حداقل رساندن این میزان کشور به امنیت غذایی کامل می‌رسد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می‌گوید سالانه در دنیا نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی توسط آفتهاو بیماری‌ها و عوامل خسارتزا از بین می رود که در ایران این میزان حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
ایران سالانه 126 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند که در حقیقت 50 میلیون تن غذای تولیدی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده از بین می‌رود، اگر بتوان جلوی نابودی این میزان محصول تولیدی را گرفت کشور کاملا خودکفا خواهد شد.
۶۰۷ عوامل خسارت رسان وجود دارد و باغات در برخی موارد تا بیشترین ظرفیت خسارت دیدن را دارند که برخی مواقع تا ۷۸ درصد هم خسارت می‌بینند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است برای مبارزه با آفات و بیماری استفاده از سموم کشاورزی باید به حداقل برسد و با روش های بیولوژیک، فیزیکی و تلفیقی با آفات باید مبارزه می شود که در دنیا به طور متوسط در هر هکتار ۲.۸ کیلوگرم سم مصرف می شود و در کشور ما حدود ۲.۱ تا ۲.۲ کیلوگرم مصرف می شود یا به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی تا ۰.۶ گرم در جهان سم مصرف می شود و این مورد در ایران ۰.۳۵ گرم است یعنی نصف مصرف دنیا که با تلاش سربازان امنیت غذایی، کاهش مصرف سم اتفاق افتاده است.
«امروزه امنیت غذایی بزرگترین دغدغه دولت هاست و محدودیت منابع تولید و کمبود آب، توزیع نامتوازن آب، محدودیت اراضی مستعد کشاورزی و توزیع ، شرایط ناپایدار اقلیمی از جمله خشکسالی ها و سیلاب ها تولید را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان اهمیت مبارزه با بیماری و آفات بسیار بیشتر شده است، مبارزه به موقع و مناسب می تواند جلوی از بین رفتن سالانه 40 درصد محصولات کشاورزی جلوگیری کند.»