اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانگراني موز بر قيمت ساير ميوه ها نيز اثر گذاشته است/ اختصاص ۵۰۰ هکتار زمين براي کشت موز در گنبد
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران از اختصاص ۵۰۰ هکتار زمين براي کشت موز در گنبد در تمام طول سال خبر داد و گفت: اين حرکت مي تواند بيش از ۳ الي ۵ هزار نفر را مشغول به کار کند و در درازمدت منجر به رونق اقتصادي آن منطقه خواهد شد.مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با تاکيد بر تاثير قيمت ميوه موز بر قيمت ساير ميوه هاي بازار بيان داشت: زمانيکه موز به اندازه کافي در بازار موجود باشد قيمت آن متعادل خواهد بود. پيش از اين گراني قيمت موز هندي ۱۰هزار تا ۱۵ هزار تومان و موز فليپيني از ۱۳ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بود. اين روند تا زمانيکه ترخيص شش کانتينر داشتيم جريان داشت؛ اما اکنون به دليل ممانعت از ورود و تخليه موز در مرزها با محدوديت بسيار دو کانتينر ترخيص بار داشته اند که همين موضوع منجر به گراني موز تا کيلويي ۲۴ هزار تومان شده است. عدم ترخيص اين کالا در مرز ايران منجر به تخليه اين بارها در ديگر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان، ترکيه و امارات شده است. با ورود موز به ايران ساير ميوه ها نيز ارزان خواهد شد.

دارايي نژاد در ادامه تاکيد کرد: پيش از اين تاکيد کرده بوديم که مسئولان راه ورود موز را باز کنند تا بتوانيم قيمت ساير اقلام را مديريت کنيم. مديريت ها بايد قوي باشد تا بتوانيم ميوه را در سبد خانوار حفظ کنيم.

دارايي نژاد با اشاره به اينکه سال پر آبي داشتيم و محصولات باغات بسيار خوب به عمل آمده، گفت: به زودي انواع ميوه ها با قيمت هاي مناسب تري به بازار عرضه مي شود. اکنون بار ميوه در راه است اما هزينه هاي جانبي متعددي مانند؛ سبد، سلفون، سم، بذر، کود، هزينه کرايه حمل و نقل و... . منجر به افزايش قيمت ميوه و گراني برداشت محصول براي کشاورز خواهد شد. اين اقلام هر روز به نوعي گران مي شود و نمي توان اين مسئله را ناديده گرفت.

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با اشاره به تحقيق ميداني و اقداماتي در راستاي کاشت نهال موز در برخي از نقاط کشور با مديريت متخصصين اين حوزه بيان داشت: با اقدام به تحقيقات ميداني که در کاشت نهال در مناطق حاصلخيز اين ميوه صورت پذيرفته، کمتر از ۲۰ روز گذشته به مسئولان منطقه شهر گنبد نامه نگاري هايي مبني بر اختصاص ۵۰۰ هکتار زمين با الگوي کشت کشور اکوادور انجام داديم تا در تمام طول سال به گونه هاي مختلف گلخانه اي و آزاد، اقدام به کاشت موز کنيم. اين حرکت مي تواند بيش از ۳ هزار تومان الي ۵ هزار نفر را مشغول به کار کند که در درازمدت منجر به رونق اقتصادي آن منطقه خواهد شد، ضمن اينکه خود موجب ايجاد ارزش افزوده در کار مي شود. مزارع موز به نوعي جذابيت ويژ اي دارد؛ لذا با توجه به اقليم خاص آن منطقه جذب توريست را نيز به دنبال خواهد شد.

دارائي نژاد همچنين افزود: اين تجربه در گذشته امتحان خود را پس داده است. براي مثال کيوي ميوه اي وارداتي بود اما اکنون با کشت گسترده آن در شمال کشور توانسته ايم توليد آن را به جايي برسانيم که نه تنها بازارهاي داخلي را تامين مي کند و قيمت آن شکسته مي شود بلکه صادرات نيز داشته باشيم.