اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتاق اصناف ايران

نوع: خبر

موضوع: ثبت اطلاعات در سامانه سلامت